อนุทิน 36105 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

  ติดต่อ

มาถึงชัยนาทแล้วค่ะ ไปดูพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี กรมศิลปกร มีพระเก่าแก่สวยๆมากมาย มีโบราณวัตถุที่จัดแสดง มีเครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องประดับสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยทวารวดี พระพุทธรูปสมัยต่างๆ นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่สวยที่สุดในประเทศไทย  ซึ่งอยู่ใกล้กับวัดพระบรมธาตุวรวิหาร

  เขียน:  

ความเห็น (0)