อนุทิน #35396

วันนี้ สอนวิชา การประเมินนโยบาย แผนงานและโครงการ ฟังการนำเสนอผลงานของนักศึกษาแล้ว ประเด็นที่มักคลาดเคลื่อนบ่อย เช่น การสรุปเข้าสู่ปัญหา  การกำหนดประชากร-กลุ่มตัวอย่าง การกำหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน 

เขียน:

ความเห็น (0)