อนุทิน 35396 - ดร.สุพักตร์ พิบูลย์

วันนี้ สอนวิชา การประเมินนโยบาย แผนงานและโครงการ ฟังการนำเสนอผลงานของนักศึกษาแล้ว ประเด็นที่มักคลาดเคลื่อนบ่อย เช่น การสรุปเข้าสู่ปัญหา  การกำหนดประชากร-กลุ่มตัวอย่าง การกำหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน 

เขียน 28 Mar 2009 @ 22:03 ()


ความเห็น (0)