อนุทิน 35294 - ดร.สุพักตร์ พิบูลย์

วันนี้ไปประชุมกรรมการเขตพื้นที่ กทม.2 ในช่วงเช้า มีประเด็นข้อคิดที่ควรจดไว้ก่อน คือ การแก้ปัญหาการรับนักเรียนด้วยสัดส่วน 70 : 30  การกำหนดเงื่อนไขให้สหวิทยาเขตตัดสินใจ ขยายห้องเรียน ขยายจำนวนต่อห้อง  การเปิดห้องพิเศษ  การใช้หลักสูตรแกนกลางวิทยาศาสตร์ สจล   หลักสูตรแกนกลาง การสื่อข่าว

   ตอนบ่ายประชุมกรรมการ กพท.นนทบุรี 2 ประเด็นน่าสนใจ โควต้าเด็กดี 9 คน  จิตสาธารณะ บางบัวทอง  

เขียน 26 Mar 2009 @ 23:41 () แก้ไข 28 Mar 2009 @ 21:35, ()


ความเห็น (0)