อนุทิน 35078 - ไก่...กัญญา

ไก่...กัญญา

วันนี้ไม่มีภาระเรื่องบรรยาย และฝึกปฏิบัติ  แต่ยังไปแต่เช้าไปดูความเรียบร้อยสถานที่ฝึกปฏิบัติ มีคุณเสงี่ยม ธุรการแผนกฯ และน้องขวัญจาก AE1 มาช่วยจัดเก็บอุปกรณ์ฝึกของ Station ที่ฝึกผ่านไปแล้ว เก็บโต๊ะเก็บเก้าอี้  ย้ายโต๊ะเตรียม Station ที่จะฝึกในวันที่ 24 มีนาคม

เวลา 10.30 น. ได้บมอบหมายให้พา นท.หญิง ดร.โสพรรณ โพทะยะ วิทยากรจากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ไปดูงานที่โรงพยาบาลขอนแก่นตามคำเชิญของอาจารย์หมอวิทยา ชาติบัญชาชัยและพี่กรองแก้ว หัวหน้า ER เพื่อประสานงานและประเมินความพร้อมของสถานที่ฝึกปฏิบัติสำหรับหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉินในอนาคตอันใกล้

ได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารฝ่ายการพยาบาลอย่างอบอุ่น และได้รับความอนุเคราะห์จาก อ.วิทยา ช่วยพาดูความพร้อมในงานด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉินที่โรงพยาบาล  อยู่ถึง 14.30 น.  ต้องรีบรับอาจารย์กลับไปทันบรรยายชั่วโมงสุดท้าย เรื่อง Traumatic Stress and Nursing Approach ทันพอดี

หลังบรรยายวันที่มีประชุมสรุปงานประจำวันและเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมวันพรุ่งนี้

เสร็จงานประมาณ 17.20 น. ก็อาสาไปส่งวิทยากรกลับไปพักที่โรงแรมเป็นเพื่อนกับน้องสมัญญาและน้องจุ๋ม รัดดาพร 

พาทีมไปแวะดูของฝากที่ร้านเจ๊
รัช อ.วิทยากร จะซื้อของฝาก แต่ขอซื้อบางรายการไปชิมดูก่อน พรุ่งนี้ค่อยมาพร้อมกับวิทยากรอีกสองท่านที่จะมาสมทบ ค่อยมาซื้อกันใหม่ และขอให้ร้าน Pack ให้ส่งเครื่องกลับ กทม. เพื่อนำไปฝากทีมงาน

จากนั้นก็พาอาจารย์วิทยากรไปส่งถึงห้องพักที่โรงแรม และเดินทางกลับ เป็นอันเสร็จหน้าที่ของวันนี้ค่ะ

 

 

เขียน 23 Mar 2009 @ 20:54 ()


ความเห็น (0)