อนุทิน #34774

อนุทิน ... < ๓๔๑ >

"ขงจื้อ" จะเรียกร้องให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อสังคม

แต่ "เต๋า" จะคิดแบบสอดคล้องกับธรรมชาติเพื่อสงวนพลัง

 

หนุ่มเมืองจันท์.  ปัญหาคือยาวิเศษ.  พิมพ์ครั้งที่ ๕.  กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๕๒.

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)