อนุทิน 34774 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

อนุทิน ... < ๓๔๑ >

"ขงจื้อ" จะเรียกร้องให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อสังคม

แต่ "เต๋า" จะคิดแบบสอดคล้องกับธรรมชาติเพื่อสงวนพลัง

 

หนุ่มเมืองจันท์.  ปัญหาคือยาวิเศษ.  พิมพ์ครั้งที่ ๕.  กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๕๒.

เขียน 18 Mar 2009 @ 16:28 () แก้ไข 18 Mar 2009 @ 16:36, ()


ความเห็น (0)