อนุทิน 34734 - ไก่...กัญญา

ไก่...กัญญา

วันนี้มีประชุมซ้อนหลายงาน ประชุมผู้บริหารแผนก  ประชุมกรรมการทรัพยการบุคคล และสอนทักษะด้านบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้กับนักศึกษาพยาบาล กิจกรรมหลังเป็นกิจกรรมที่บุคลากรในหน่วย EMS เกิดความภาคภูมิใจที่มีส่วนช่วยสร้างความเชื่อมั่น ความมั่นใจในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นพร้อมออกฝึกปฏิบัติงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่โรงพยาบาลชุมชน อาจารย์ที่ปรึกษาและน้องนักศึกษาพยาบาล 7 คน พึงพอใจต่อกิจกรรมมากเลยค่ะ และบอกกิจกรรมนี้เป็นประโยชย์ต่อนักศึกษามากด้วยค่ะ เมื่อว่างจะบันทึกแจ้งรายละเอียดกิจกรรมให้ทราบอีกครั้งค่ะ 

เขียน 18 Mar 2009 @ 00:12 ()


ความเห็น (0)