อนุทิน 33470 - อ.หนึ่ง

อ.หนึ่ง
  • เมื่อวานอธิการบดี ศ.ดร.สุจินต์ จินายน มาพบประชาคมศึกษาศาสตร์
  • ไปนิเทศนิสิต คณะเภสัช
  • เจ้าต้น กับเจ้าปุย ซนขึ้นไปเล่นบนบ้าน อ.อ้อย อยากจะคืนเจ้าของเดิมไป
เขียน 25 Feb 2009 @ 11:39 ()


ความเห็น (0)