อนุทิน 33053 - ดร.สุพักตร์ พิบูลย์

วันนี้ไปร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี มีประเด็นที่กรรมการเสนอแนวคิดที่น่าสนใจหลายประการที่ควรหาข้อสรุปหรือหาทาง ออก คือ 1) การคัดเลือกเด็กที่มีความสามารถพิเศษเข้าเรียนในชั้น ม.1 และ ม.4 โดยเฉพาะความสามารถพิเศษด้านการกีฬา ซึ่งบ่อยครั้งพบว่า หลังจากเข้ามาเรียนแล้ว ผลการเรียนก็ไม่ดี-เพราะไม่ค่อยมีเวลาเรียนหรือต้องขาดเรียนบ่อย ในขณะเดียวกัน พอเข้าเรียนปีที่ 2 ทักษะกีฬาก็ไม่ค่อยดี เพราะกังวลใจเรื่องเรียน......เราจะหาทางออกเรื่องนี้อย่างไร  2) เรื่องการงดเก็บเงินพิเศษใด ๆ ในขณะเรียน ม.ต้น หรือ ม.ปลายแบบ "ไม่เก็บแม้แต่บาทเดียว ไม่ว่าจะเป็นค่าอะไรก็ตาม" ....แต่เน้นให้ผู้ปกครองร่วมคิดวิเคราะห์และหาทางออกเองว่า ภายใต้ภาระของโรงเรียนที่เป็นระบบแบบหรูหราในปัจจุบัน จะมีค่าใช้จ่ายรายหัวประมาณกี่บาท ขณะนี้รัฐจัดหามาให้จำนวนหนึ่ง ส่วนที่ขาดหายไปจะทำอย่างไร เน้นให้เขาคิดเอง หาทางออกเอง(เพราะเป็นเรื่องคุณภาพของลูกของเขาเอง)

เขียน 16 Feb 2009 @ 22:33 ()


ความเห็น (0)