อนุทิน 32458 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

มีเรื่องเล่าจากผู้ได้รับทุนวิจัย R2R จากผู้เคยได้รับทุนวิจัย คือ พี่ทองสมัย ยุรชัย รศ นพ จรูญศักดิ์ สมบูรณ์พร และคุณจิราพร ปัญหาที่พบส่วนมาก คือ การเตรียมตัวเพื่อไปนำเสนอโครงร่างงานวิจัย  ทั้งการเขียนเค้าโครงฯ การเขียนของบประมาณ  การนำเสนอโครงร่าง การพิจารณาว่าใช่ R2R ไหม

เขียน 06 Feb 2009 @ 11:25 ()


ความเห็น (0)