อนุทิน 3240 - อ.อาลัม

พักเที่ยงไปทานข้าวที่บ้านศักรอวี มะทา ที่บ้านกือแล ต.เนินงาน อ.รามัน อัลหัมดุลิลละฮฺ

เขียน 04 May 2008 @ 13:59 () แก้ไข 04 May 2008 @ 16:32, ()


ความเห็น (0)