อนุทิน 31909 - หมอน้อย

หมอน้อย

    อันที่จริงโปรแกรม 2 วันนี้เป็นการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ กศน.ยะลา แต่เนื่องจากมีเหตุขัดข้องบางประการ เลยเลื่อนไปอบรมในวันที่ 17-18 ก.พ. 52 แทน วันนี้ก็ต้องอยู่ในที่ตั้งปกติ ฟังเสียง ฮ.ของทหารบินผ่านไปมา เพราะพอดีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชชนนี(สมเด็จย่า)ซึ่งรั้วติดกันกับค่ายพญาลิไท (กก.ตชด.44) มีการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือของนักเรียนโรงเรียนแห่งนี้ ค่ำคืนนี้มีการเล่นรอบกองไฟของลูกเสือ เลยได้ยินเสียงดนตรี สลับกับเสียงวิทยากรลูกเสือ ครึกครื้นดีจัง.

เขียน 28 Jan 2009 @ 22:21 ()


ความเห็น (0)