อนุทิน 31875 - อิน

  ติดต่อ

เมื่อวันที่26-27 มกราคม 2552

นายอวด อ่อนพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาลับแลง นำคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมงานรวมพลังมหกรรมการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกัน สรรค์สร้างชุมชน

  เขียน:  

ความเห็น (0)