อนุทิน 31573 - หมอน้อย

หมอน้อย

    วันนี้ช่วงเช้าไปรับแบบฟอร์มทดสอบสมรรถภาพร่างกายครั้งที่ 1 ปี 2552 และตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด  ตรวจวัดความดัน ตัวบน 143 ตัวล่าง 83 มิลลิเมตรปรอท ก็ยังอยู่ในขั้นปกติ  ดัชนีมวลกาย 22 กว่าๆ  บ่าย 3 โมง เป็นเวลาทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามกลุ่มอายุ ซึ่งเขาแบ่งเป็น 7 กลุ่ม ผู้เขียนอยู่ในกลุ่มที่ 7 (กลุ่มใกล้เกษียณ) การทดสอบมีด้วยกัน 3 ท่า ด้วยกันคือ ท่าดันพื้น, ท่าลุกนั่ง, และวิ่ง 2,000 เมตร  ก็ผ่านไปด้วยดี.

เขียน 22 Jan 2009 @ 21:41 ()


ความเห็น (0)