อนุทิน 29046 - ajankoy

ajankoy

วันนี้ 15 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริงกรณี ครู เรียกร้องผลประโยชน์จากนักศึกษาพระ 2 รูป ร้องทุกข์กล่าวโทษว่าเรียกร้องผลคะแนนกับสิ่งของแลกเปลี่ยน  พฤติกรรมครูท่านนี้มีความสับสนเกี่ยวกับแรงจูงใจในการรับหรือไม่รับ..เพราะเคยถูกคาดคั้นจากเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมรับทราบความจริง จาก อบจ.ราชบุรี ซึ่งต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

เขียน 15 Dec 2008 @ 04:05 ()


ความเห็น (0)