อนุทิน 2845 - อ.อาลัม

  ติดต่อ

ครึ่งวันเช้าวันนี้มีประชุมอนุกรรมการบริหารโรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู แผนกอนุบาล-ประถม ที่ห้องประชุมสำนักผู้ตรวจราชการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 ยะลา(เนื่องจากโรงเรียนยังไม่มีห้องประชุมก็เลยมาใช้ห้องประชุมของสำนักผู้ตรวจราชการ) ก็อัลหัมดุลิลละฮฺที่โรงเรียนได้รับการตอบรับจากบรรดาผู้ปกครองดีมากครับ เปิดภาคเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2551 นี้มีนักเรียนทั้งสิ้น 482 คน ซึ่งค่อนข้างจะมากสำหรับโรงเรียนที่เพิ่งเปิดใหม่เพียงไม่กี่ปี

  เขียน:  

ความเห็น (0)