อนุทิน 28364 - นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม

  • กำหนดผู้รับผิดชอบ งานปีใหม่ งานกีฬาสีภายใน งานรับน้อง
  • มีคุณพรเทพ ไวยกูล พยาบาลวิชาชีพ
  • อาภรณ์ ย้อนใจทัน เภสัชกร
  • และก็ผมเองครับ
  • ทั้งหมด  3 คน

เขียน 04 Dec 2008 @ 23:00 ()


ความเห็น (0)