อนุทิน #28364

  • กำหนดผู้รับผิดชอบ งานปีใหม่ งานกีฬาสีภายใน งานรับน้อง
  • มีคุณพรเทพ ไวยกูล พยาบาลวิชาชีพ
  • อาภรณ์ ย้อนใจทัน เภสัชกร
  • และก็ผมเองครับ
  • ทั้งหมด  3 คน

เขียน:

ความเห็น (0)