อนุทิน 28316 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

พวกเราเดินทางมาถึง อ. เมือง    จ.กำแพงเพชร แล้ว คาดว่าจะจอดเพื่อรับประทานอาหารกันที่ จ.ตาก ...

สถานีต่อไป....

:)

คาดว่าจะถึงเชียงใหม่ เวลา ๑๕.๐๐ น. หากมีเวลาที่เหมาะสม จะพาคณะไปชมพิพิธภัณฑ์ จ.เชียงใหม่ ...เพื่อเรียนรู้เรื่องราวคนล้านนา

เขียน 04 Dec 2008 @ 11:43 () แก้ไข 04 Dec 2008 @ 11:46, ()


ความเห็น (0)