อนุทิน 27954 - ครูแป๋ม

แม้นักเรียนห้องแรกๆจะยอมรับความสามารถเด็กห้องท้าย  อนิจจา...สิ่งที่ยากที่สุด  คือ  "การได้รับการยอมรับจากผู้เป็นครู"  ที่นอกจากจะไม่ให้กำลังใจ  ยังสร้างความทุกข์(ใจ) ให้กับเด็กๆอีก  ผิดหรือที่เขาอยู่ห้องท้าย...สิ่งที่ข้าพเจ้าทำได้...."จงพิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนเห็น"นะลูก  ระยะทางใช้พิสูจน์ม้า  แต่กาลเวลาจะพิสูจน์คนจ๊ะ....

เขียน 30 Nov 2008 @ 09:29 ()


ความเห็น (0)