อนุทิน 2765 - ไก่...กัญญา

วันที่ 2 พฤษภาคม เวียมาบรรจบ ปีนี้ 2551 อายุครบรอบ 47 ปี แล้วนะเรา  ยังคิดถึงวันเก่า ๆ ในอดีต  ล่าสุด ปี 2548 ตอนเรียนเฉพาะทางบริหารการพยาบาล ที่ มข.  อาจารย์กับเพื่อน ๆ 50 คน ร่วมชั้นเรียนร่วมกันจัดงานวันเกิดให้สมาชิกที่เกิดในเดือนนี้มี 4 คน วันนั้นแม่ก็มาช่วยทำแหนมคลุก เมี่ยงคำ ข้าวเหนียวมะม่วงเลี้ยงเพื่อน ๆ กับอาจารย์ด้วย ก็ดูอบอุ่น ชื่นมั่นกันทุกคนนะคะวันนั้น

เขียน 01 May 2008 @ 23:54 () แก้ไข 15 Jun 2008 @ 19:28, ()


ความเห็น (0)