อนุทิน 27627 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

  ติดต่อ

ความเสียหายที่ สนามบินสุวรรณภูมิ

- ผู้โดยสาร วันละ ๑๑๐,๐๐๐ - ๑๒๐,๐๐๐ คนต่อวัน

- เที่ยวบิน ๗๐๐ เที่ยว ต่อ วัน

- รายได้ ๕๐ ล้านบาท /วัน

ความพร้อมของสนามบินต่างจังหวัด รองรับการแก้ไขปัญหา

- สนามบินนานาชาติ ภูเก็ต อันดับ ๑

- สนามบินนานาชาติ เชียงใหม่ อันดับ ๒

- สนามบินนานาชาติ หาดใหญ่ อันดับ ๓

 -----------------------------------------------

สัมภาษณ์คุณเสรีรัตน์ ประสุตานนท์

ผอ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)