อนุทิน 26577 - ajankoy

ajankoy

วันนี้เดินทางมาทำงานที่อำเภอปากท่อ...ก่อนมาแวะที่สำนักงานจังหวัดเพื่อตรวจสอบช่องนกกระจอกว่ามีหนังสือราชการใหม่ที่ต้องดำเนินการเร่งด่วนหรือไม่ก่อนขอคำปรึกากับท่านรอง สหรัฐ พูลนาค เรื่อง บุคลากรขอเปลี่ยนตำแหน่งงานสลับอำเภอกัน 2 คน คนหนึ่งมารับหน้าที่แล้วที่ปากท่อ คือ นส.สุนีย์ สมพร พนักงานราชการ ตำแหน่งครูการศึกษานอกโรงเรียน พนักงานราชการจากอำเภอเมืองราชบุรี ให้รับผิดชอบแทน นายไกรวิชญ์ แก้วพิมพา ไปอยู่อำเภอวัดเพลง ในตำแหน่งเดียวกัน  ภายในวันจันทรืที่ 17 พฤศจิกายน 2551 ให้นโยบายแล้วว่าให้รับมอบตำบลกันให้แล้วเสร็จก่อนส่งตัวไปรับหน้าที่อำเภอวัดเพลง

เขียน 13 Nov 2008 @ 14:57 ()


ความเห็น (0)