อนุทิน 25868 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูรความเห็น (0)