อนุทิน 25529 - กวิน

กวิน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

Q : ก่อนจะเตือนคนอื่นลองเตือนตัวเราเองก่อนดีมั้ย @ 20500 โดย Mr.Direct 209110

A: ตอบว่า การหมั่นเตือนตัวเองถ่ายเดียว นั้นมีทั้ง ดี และ ไม่ดี นั้นเพราะว่าในบทความ SWOT Analysis + The Johari-Window 209110  กล่าวเอาไว้ว่า

การทำ SWOT Analysis ให้กับตนเอง โดยตนเองเพื่อตนเอง (พิจารณา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) ย่อมจะเห็นภาพที่ไม่ถูกต้องชัดเจนนัก ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ นักจิตวิทยาที่ชื่อ โจเซฟ ลุฟท์ และแฮรี่ อิงแฮม (Joseph Luft and Harry Ingham)  ซึ่งได้เสนอทฤษฎีหน้าต่างโจฮารี่ : แบบลายเส้นของการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (The Johari-Window : graphic Model of Awareness in Interpersonal Relation)  เอาไว้ว่านั่นเป็นเพราะว่า มนุษยนั้นยังมีทั้งด้านที่ ตนเองรู้ผู้อื่นรู้ นเองรู้ผู้อื่นไม่รู้ ตเองไม่รู้ผู้อื่นรู้ นเองไม่รู้ผู้อื่นไม่รู้ รวมอยู่ด้วย แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ผู้เขียนก็ยังเชื่อว่าการทำ SWOT Analysis โดยตนเองเพื่อตนเอง ก็ยังมีความสำคัญอยู่บ้าง ต่ทั้งนี้ต้องอาศัยการตักเตือนชี้แนะจากผู้อื่นด้วย (ขึ้นอยู่กับว่าใครจะทำใจให้กว้างขวาง หรือคับแคบ ก็เท่านั้น) การตักเตือนชี้แนะจากผู้อื่น นั้นเปรียบเสมือนกระจกวิเศษบานใหญ่ที่อาจจะส่องให้เห็นพฤติกรรมด้านมืด หรือด้านที่เราเองก็มองไม่เห็นมาก่อน (โอม! กระจกวิเศษบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปฐพี)

เขียน 03 Nov 2008 @ 14:08 () แก้ไข 03 Nov 2008 @ 14:16, ()


ความเห็น (0)