อนุทิน 24744 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

มุมมองที่ต่างกันระหว่าง Obama และ McCain   ในการหาเสียงประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่กำลังเข้าโค้งสุดท้าย เข้มข้นมากขึ้น

เรื่องราวผู้สมัครทั้งสองท่านให้ข้อคิดที่ดีในการมองสิ่งหนึ่งที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง (จากการวิเคราะห์มุมมองทั้งสองท่านต่อเอเซีย)

มุมมองและทัศนคติกับสิ่งที่อยู่รอบตัว เป็นสิ่งหนึ่งที่วัดคุณภาพของคนได้ ว่าคนคนนั้นพื้นฐานเป็นอย่างไรตลอดถึงบอกได้ว่าบริบทรอบตัวที่กล่อมเกลาเขาเป็นอย่างไร เป็นคำตอบของนิยามคนที่เรารู้จักเขาในวันนี้

กรณีศึกษานี้ ทำให้เข้าใจ คน เข้าใจ วิธีคิด ของคนมากขึ้น

วันนี้ Obama มีคะแนนนำMcCain อยู่ทุกอย่างล้วนเป็นเหตุและเป็นผลสืบเนื่องกัน

โลกวันนี้ วัดกันที่วิธีคิด นี่หละครับ

-----------------------------------------------------------------

 *** แต่ว่าผมชอบสไตล์คิดแบบ  Obama ครับ

Obama

เขียน 28 Oct 2008 @ 10:51 () แก้ไข 28 Oct 2008 @ 11:00, ()


ความเห็น (0)