อนุทิน 24013 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

ภาคบ่าย

อาจารย์คุณหญิงหมอพรทิพย์ โรจนสุนันท์  นำเสนอผลการทดสอบการยิงแก้สน้ำตาสลายม็อบ ได้เห็นความจริงที่เกิดจากการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ในแง่มุมที่น่าสนใจ..

อาจารย์หมอ กล่าวถึงเงื่อนไขที่ซับซ้อน ประเด็นความขัดเเย้งอันเป็นความจริงในสังคมไทย..

  • "การเมืองทำให้ประเทศล่ม ใช้ข้าราชการเป็นเครื่องมือ ทำให้นักการเมืองฮึกเหิมด้วยผลประโยชน์และอำนาจ "
  • "จะปฏิรูประบบราชการอย่างไรก็ไม่ได้ผล ไม่เข้มแข็ง พูดไปพูดมาก็โยงไปหาระบบการศึกษาของเมืองไทย ที่ล้าหลัง ไม่ตอบโจทย์สังคม"
เขียน 20 Oct 2008 @ 14:30 ()


ความเห็น (0)