อนุทิน 24000 - กวิน

กวิน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ปลิโพธิ 10 ประการ 

1.คลายความห่วงที่อยู่อาศัยของตน คือบ้านของตน
2.คลายความห่วงบริวาร ผู้อุปถัมภ์ คนใกล้ชิด
3.คลายความห่วงรายได้เงินเดือน ผลประโยชน์ต่างๆ
4.คลายความห่วงพวกพ้อง ศิษย์ สหาย ญาติพี่น้อง
5.คลายความห่วงการงานที่คั่งค้าง งานบ้าน
6.คลายความห่วงการจะต้องติดต่อธุระกิจ การงาน การประโยชน์
7.คลายความห่วงพ่อ แม่ ลูก เมีย ผัว พี่น้อง
8.คลายความห่วงเรื่องสุภาพ ร่างกาย อันจะทำให้สุขภาพเจ็บป่วย
9.คลายความห่วงเรื่องการเรียน การศึกษา การสอบแข่งขัน
10.คลายความห่วงเรื่องการขอโชคลาภ ฤทธิ์ ปาฏิหาริย์และความหวังแห่งผล

เขียน 20 Oct 2008 @ 12:06 () แก้ไข 20 Oct 2008 @ 12:33, ()


ความเห็น (0)