อนุทิน 23978 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

พรุ่งนี้มีประเด็นการเรียนรู้ที่น่าสนใจ ที่ต้องติดตามอย่างใจจดจ่อ

ภาคเช้า ที่สถาบันพระปกเกล้า

  • ศ.นพ.ประเวศ วะสี มาบรรยายเรื่อง "ทัศนคติ และทักษะที่เอื้อต่อการป้องกันความขัดเเย้ง" ที่ห้องเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง เสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ้นที่ ๑ ผมต้องนั่งจับประเด็น

ภาคบ่าย ต้องไปเข้าร่วม

  • เวทีระดมความคิดเห็น "ภาพจำลองอนาคต(Scenario)ของสังคมไทย" ที่ได้รับหนังสือเชิญจาก ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี ม.มหิดล จัดที่ ห้องประชุมมาลัย หุวนันท์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทั้งสองประเด็นสำคัญ ทั้งภาคเช้า และบ่าย ผมจะนำเรื่องราวมาบันทึกเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน gotoknow ครับ

 

เขียน 19 Oct 2008 @ 23:52 () แก้ไข 20 Oct 2008 @ 00:04, ()


ความเห็น (0)