อนุทิน 23111 - ajankoy

ajankoy

วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2551 นักศึกษาปริญญาบัณฑิต รุ่นที่  3 จะจบการศึกษาแล้ว ยกเว้นตัวข้าพเจ้าคนเดียวเพราะติดราชการอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารระดับกลาง สถาบันพระปกกล้าตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2551 ถึงเดือน พฤศจิกายน 2551 จำนวน 60 คน จะต้องเดินทางไปศึกษาดูงานที่ ญี่ปุ่น  ธันวาคม 2551 หิมะตกพอดีอากาศหนาว  สุนันทา การเวกติดต่อมาให้รีบไปขอการบ้านอาจารย์ที่สอนในภาคเรียนสุดท้าย  จึงนัดหมายครู บุคลากรไปทำแผนจัดกิจกรรมกันต่อที่ กศน ปากท่อ ตั้งแต่ 09.00 น แล้วเดินทางไปร่วมงานปิดภาคเรียนที่โรงแรมยูเรเซีย หาดปึกเตียน เวลา 15.00 น ฉะนั้นจึงต้องมีการวางแผนเตรียมงาน การบ้านที่คั่งค้างไปขออาจารย์ ดร.สุมาลี งามสมบัติ ดร.กาญจนา  บุญส่ง ฯลฯ

เขียน 10 Oct 2008 @ 18:20 ()


ความเห็น (0)