อนุทิน 2244 - อ.อาลัม

  • ช่วงเช้าได้รับการประสานจากคุณอัมพร มนมิตร หัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีว่า อ.อิบรอเฮม หะยีสาอิ จะต้องเข้ารับการผ่าตัดเพิ่มเติม ขณะนี้ต้องการเลือดกรุ๊ป เอ. ด่วน จึงให้ จนท. โอเปอเรเตอร์ประสานคณะและหน่วยงานต่างๆ อัลหัมดุลิลละฮฺ มีผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา 20 กว่าคนแสดงความประสงค์บริจาคเลือด ที่น่าประทับใจคือจากกองกลางมี จนท. ที่มีเลือดกรุ๊ปเอ 4 คนด้วยกันที่จะไปบริจาคเลือดหนึ่งในนั้นคือ วันปัทมา เจ๊ะมะ ซึ่งยังป่วยและเดินยังไม่ค่อยแข็งแรง พวกเราได้ขอบคุณในน้ำใจของเธอและบอกเธอว่า ขออัลลอฮฺทรงตอบแทนในเจตนา (เนียต)ที่ดี แต่อยากให้เธออยู่เฝ้าสำนักงานที่นี่คอยรับโทรศัพท์ และอีกกลุ่มหนึ่งคือนักศึกษามุสลิมะฮฺ สาขาวิชาชีพครูซึ่งเพิ่งเข้าเรียนในปีนี้เป็นปีแรก พอทราบว่า อาจารย์ของพวกเธอต้องการเลือดก็ยินดีที่จะบริจาค ขออัลลอฮฺทรงตอบแทนในความดีครับ น่าประทับใจครับกับน้ำใจของชาว มอย.
  • ที่โรงพยาบาลพวกเราขึ้นไปยังตึกกายภาพ ชั้น 5 ซึ่งเป็นสถานที่รับบริจาคเลือด หลังจากกรอกแบบฟอร์มเรียบร้อยก็ทะยอยบริจาคเลือดกัน
  • ต้องขอขอบคุณคุณราณี ตาเดอินทร์ หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลศุนย์ยะลาที่กรุณามาอำนวยความสะดวกในการบริจาคเลือดของพวกเราในครั้งนี้ ญะซากิลละฮฺฮูคอยร็อน
  • และขออัลลอฮฺทรงตอบแทนความดีแด่ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่ร่วมไปบริจาคเลือดในครั้งนี้ทุกคน อามีน

 

เขียน 28 Apr 2008 @ 19:22 ()


ความเห็น (0)