อนุทิน 22192 - เพื่อนร่วมทาง

  • ปลายปีงบประมาณ ก็รายงาน รายงาน และรายงาน
  • มีงานที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก้อ 1 งาน คือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง สุขภาพ และสุขภาพช่องปาก ในกลุ่มผู้สูงอายุ ในชมรมฯ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
  • ที่ค้างครึ่งหนึ่ง ก็คือ ประเมินผลติดตามงานชมรมผู้สูงอายุต้นแบบ ... รอแบบสอบถาม และวิเคราะห์ ก็ให้ส่ง กย. มันก็ยังไม่เสร็จแน่นอน จนบัดนี้ก็ยังรอแบบสอบถามกลับมาอยู่เลย
  • ที่ค้างค่อนใหญ่ ก็คือ ลปรร. เรื่อง กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุภาคใต้ ที่จะไปกระบี่นี่เอง
  • งานคุณภาพ นี่เก็บข้อมูลจนเวียนหัวไปเลย
เขียน 01 Oct 2008 @ 20:57 ()


ความเห็น (0)