อนุทิน 21314 - เพื่อนร่วมทาง

  • ประสบการณ์ดูงานที่ญี่ปุ่น 14-20 กย.51 โปรแกรมเต็มทุกวัน ดูงาน MOHLW, 8020 Foundation, WHO Kobe, Osaka University ทำให้เห็นภาพการทำงานทันตฯ ในญี่ปุ่นพอสมควร ในระดับ Macro
  • ส่วนปลีกย่อยคงต้องเรียนรู้ต่อไป เพราะว่าช่องทาง PR ออกนอกประเทศเข้าใจว่ายังน้อย
  • ส่วนประสบการณ์ sight seeing คิดว่า จุใจ โปรดติดตามอ่านในบันทึกต่อไปค่ะ
เขียน 21 Sep 2008 @ 12:57 ()


ความเห็น (0)