อนุทิน 20758 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

ประชุมในวันหยุดที่ เซน รามอินทรา

ประเด็น Public health policy ร่วมกับ วิทยากรกระบวนการกรมอนามัย หลังจากที่เก็บข้อมูลเบื้องต้นมาได้ ๒ อบต. ใน ๒ จังหวัด

สิ่งที่ค้นพบ

  1. กระบวนการ ทำนโยบายสาธารณะ เริ่มจาก แผนประชาคม
  2. อบต.แต่ละแห่งมี นวัตกรรม วิธีคิดที่น่าสนใจ แตกต่างกันไป แต่อยู่บนฐานคิด "การมีส่วนร่วม"
  3. การพัฒนามุ่งเน้น "สังคม วัฒนธรรม" มากกว่า "โครงสร้าง" ตรงนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดี
  4. เราพบว่า การเรียนรู้ตัวเองให้ถ่องแท้ของชุมชน เป็นปัจจัยหลักในการดำเนินงาน health public policy

ในเฟสต่อไป เวทีจะถูกออกแบบเป็น เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิทยากรกระบวนการเปลี่ยนบทบาทจากผู้เก็บข้อมูล เป็น คุณอำนวยเต็มตัว...

--------------

เรื่องราวที่ไปเก็บข้อมูล อบต. ที่กาญจนบุรี และ ขอนแก่น จะนำมาร้อยเรียงให้อ่านในช่วงต่อๆไป ผ่าน gotoknow ครับ

 

เขียน 14 Sep 2008 @ 10:58 ()


ความเห็น (0)