อนุทิน 20498 - ดร.สุพักตร์ พิบูลย์

วันที่ 10 กันยายน 2551 ได้ไปร่วมประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 ณ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ที่ประชุมได้อนุมัติ Home School 1 ราย  มีการหารือเรื่องปฏิทินการประชุมประจำปี(ปฏิทินพัฒนา/ป้องกันปัญหา)

เขียน 11 Sep 2008 @ 12:15 ()


ความเห็น (0)