อนุทิน 19723 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

ดร.กะปุ๋ม...

พรุ่งนี้ผมเดินทาง TG. Flight 18.45 จากดอนเมืองครับ ถึงขอนแก่นประมาณ 19.40 น.พร้อมกับ อ.ธันยพร  ...

ได้ติดต่อกับทาง อบต.เขื่อนอุบลรัตน์ที่จะมารับที่โรงแรมในวันที่ 3 แล้ว ประเด็นที่จะไปเก็บคือ กระบวนการทำ Health Public Plicy ของ อบต. เราอยากทราบ วิธีคิด กระบวนการและผลความสำเร็จ ของนโยบายสาธารณะทางด้านสุขภาพ ถือว่าเวลาหนึ่งวันที่ขอนแก่นเราจะจัดเวทีพูดคุยกันประเด็นเหล่านี้ พร้อมกับลงไปศึกษาดูงานในพื้นที่ด้วยครับ

ผมอยากให้ ดร.กะปุ๋ม ร่วมเดินทางไปกับผมด้วย เพื่อเติมมุมมองในมุมของนักสุขภาพครับ

ขอบคุณที่ช่วยประสานพี่แก้ว อุบล  นะครับ

 

เขียน 01 Sep 2008 @ 21:48 ()


ความเห็น (0)