อนุทิน 19713 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

พ่อครูบาสุทธินันท์ทำ Powerpoint

ผมชมท่านว่าท่านไม่ได้แก่เกินเทคโนโลยี

พ่อครูบา บอกผมว่า "ไม่ต้องจบ ดร.ก็ได้หรอก ความรู้นั้นอยู่ที่ไขว่คว้าหา หากไม่ตื่นตัวที่จะเรียนรู้ ความรู้นั้นก็ไม่ทันสมัย"

ครู-อาจารย์หลายท่าน ยึดทฤษฏี หลักการ แต่กลับปฏิบัติไม่ได้เพราะไม่เคยคิดจะปฏิบัติ โชคดีที่บางทีหลักการเดิมที่มีพอใช้ได้อยู่บ้างกับสถานการณ์ปัจจุบัน แต่ในความเป็นจริงโลกเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ความรู้เก่าที่มีหากไม่เรียนรู้เพิ่มเติมก็จะล้าสมัยในทันที

เราต่างเรียนรู้ตลอดเวลา

เขียน 01 Sep 2008 @ 21:18 ()


ความเห็น (0)