อนุทิน 19613 - วุฒิศักดิ์ ศรีเสมาเมือง

  ติดต่อ

อนทินก่อนเดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศมาเลเซีย ทำให้รู้สึกวุ่นวายใจกับภารกิจที่จะต้องเตรียมการก่อนเดินทาง เช่น ภารงานประจำที่เบิกจ่ายงบประมาณให้ทันระบบ e office การมอบหมายงานและที่สำคัญคือการบ้านที่คณาจารย์ขยันมอบหมายงานเป็นการบ้านทุกชั่วโมง

  เขียน:  

ความเห็น (0)