อนุทิน 18453 - กวิน

กวิน

The Greatest Love of All @ 202096

Hello! a teacher (Aj. dhanarun ), be glad that get know that you like this music , I like this music too and like a sentence that

And if by chance that special place
That you’ve been dreaming of
Leads you to a lonely place
Find your strength in love

and like a sentence that translate to the verse in Thai that ,

หากวันหนึ่งถึงวันที่อ้างว้าง         สิ่งที่หวังไม่เป็นอย่างที่เห็น
ใช้ความรักอันทรงค่าฝ่าลำเค็ญ   คุณจะเห็นความเข้มแข็งแห่งความรัก

Thankyou v v much.

เขียน 20 Aug 2008 @ 09:43 ()


ความเห็น (0)