อนุทิน 18364 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

@18362     Stay Hungry .Stay Foolish.

Steve

Steve Jobs

Stanford University,12 June,2005

 

--------------------------------------

Ref: http://manishxing.wordpress.com/2008/03/28/steve-jobs-us-500-million/

เขียน 19 Aug 2008 @ 13:38 () แก้ไข 19 Aug 2008 @ 13:39, ()


ความเห็น (0)