อนุทิน 1828 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

  ติดต่อ

ตอนบ่าย นัดน้องพยาบาลมานำเสนอ Outcome Research เพื่อเสนอความก้าวหน้า 8 กลุ่ม หลายกลุ่มทำได้สำเร็จแล้ว

เรานัดน้องมานำเสนอครั้งสุดท้าย เพื่อสรุปเป็นรายงานการวิจัยอีกครั้ง

ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2551

หลังจากนั้นก็ประชุมคณะกรรมการวิจัยต่อ เพื่อเตรียมอบรมกระบวนการวิจัย

  เขียน:  

ความเห็น (0)