อนุทิน 1827 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

วันนี้ตอนกลางวัน CoP หัวหน้าหอผู้ป่วย ของ รพ ศรีนครินทร์ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักการบริหารงานกัน รับประทานอาหารกลางวันด้วยกัน นับเป็นนิมิตรหมายอันดี ที่พวกเราจะได้นำสิ่งดีดี ที่หัวหน้าหอผู้ป่วย แต่ละคนเล่า Success story

แต่ในวันแรก เราเปิดโอกาสให้แต่ละคนเล่าประสบการณ์ไปเรื่อยๆก่อน เราจะเก็บประเด็นไปเรื่อยๆ ก่อนสัก 2-3 ครั้ง เราจึงจะค่อยๆ set แต่ละประเด็นมาคุยกันในรายละเอียดต่อไป

เขียน 25 Apr 2008 @ 18:32 ()


ความเห็น (0)