อนุทิน 18224 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

"เราส่วนใหญ่ต่างก็อยากจะเป็นเหมือนคนอื่น น้อยคนนักที่จะรู้จักให้คุณค่ากับศักยภาพและคุณค่าในตนเอง เราต่างก็สับสนไปกับเสียงภายนอก "

จากบันทึก ภาวนา ชนะจิต กับ สังคมแห่งการเรียนรุ้

เขียน 18 Aug 2008 @ 07:41 ()


ความเห็น (0)