อนุทิน #18224

  ติดต่อ

"เราส่วนใหญ่ต่างก็อยากจะเป็นเหมือนคนอื่น น้อยคนนักที่จะรู้จักให้คุณค่ากับศักยภาพและคุณค่าในตนเอง เราต่างก็สับสนไปกับเสียงภายนอก "

จากบันทึก ภาวนา ชนะจิต กับ สังคมแห่งการเรียนรุ้

  เขียน:  

ความเห็น (0)