อนุทิน 18043 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

วันพรุ่งนี้

เดินทางไปเก็บข้อมูล(สัมภาษณ์ + พูดคุย เก็บข้อมูลมือสอง)

 การประเมินตนเองของ อบต.หนองสาหร่าย  อ.พนมทวน จ. กาญจนบุรี ตามโครงการกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ  health Public Policy  ระดับตำบลแบบมีส่วนร่วม โดยการสนับสนุนของ สช.

ว่าด้วย แบบประเมินนี้นำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผน การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับประเทศต่อไป

เบื้องต้นยังไม่ได้ BAR กับทีมงาน คิดว่าคงนั่งคุยกันไปในรถน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับทีมงานที่ไม่เคยว่างตรงกัน

 

 

 

เขียน 15 Aug 2008 @ 22:34 ()


ความเห็น (0)