อนุทิน 17765 - วุฒิศักดิ์ ศรีเสมาเมือง

วันนี้เป็นวันสำคัญวันหนี่งของประเทศไทย  พลังอันบริสุทธิ์พลังแห่งรักแท้ และพลังแห่งเมตตาธรรมจากทุกแหล่งจะไหลรวมพร้อมเพรียงกัน ณ มณฑลพิธีทั่วประเทศทุกแห่ง ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอทุกจังหวัด  เพื่อแสดงความรักและจงรักภักดีต่อพระแม่ของแผ่นดิน

เขียน 12 Aug 2008 @ 15:52 ()


ความเห็น (0)