อนุทิน 17765 - วุฒิศักดิ์ ศรีเสมาเมือง

  ติดต่อ

วันนี้เป็นวันสำคัญวันหนี่งของประเทศไทย  พลังอันบริสุทธิ์พลังแห่งรักแท้ และพลังแห่งเมตตาธรรมจากทุกแหล่งจะไหลรวมพร้อมเพรียงกัน ณ มณฑลพิธีทั่วประเทศทุกแห่ง ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอทุกจังหวัด  เพื่อแสดงความรักและจงรักภักดีต่อพระแม่ของแผ่นดิน

  เขียน:  

ความเห็น (0)