อนุทิน 17244 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

๕ ส.ค.๕๑

 

ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การแพทย์ที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์ : เมล็ดพันธุ์แห่งความดีที่เยียวยาโลก Humanized Health Care : HHC. ที่ภาคใต้ ผมมองว่า Blog Gotoknow น่าจะเป็น Virtual Space ที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุดในขณะนี้ สำหรับการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มที่เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยน ถอดบทเรียนในแต่ละครั้ง

จากการที่ต้องจัดเวที ๓ ครั้งนรอบ ๑ ปี เพื่อดูความก้าวหน้า ของการแลกเปลี่ยน ส่งเสริม Understanding human across culture สนับสนุนการค้นหา ชื่นชมเรื่องราวความดี คุณธรรมนำวิชาชีพ และอุดมคติที่แฝงในระบบงานและนำเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจมาเรียนรู้ร่วมกัน

๑๓.๕๔ น.

เขียน 05 Aug 2008 @ 14:05 ()


ความเห็น (0)