อนุทิน 170455 - Wasawat Deemarn

เขียน … ที่บ้าน

“…

บุคคลที่มีความสงบสำรวมมักเป็นผู้ที่มีแต่คนอยากอยู่ใกล้ เพราะอยู่ด้วยแล้วสบายใจ ไม่มีความทุกข์ ไม่มีพลังงานด้านลบออกมาจากตัวตนของคนผู้นั้น

๑. เป็นผู้ไม่ฉุนเฉียว

๒. เป็นผู้ไม่หวาดหวั่น

๓. เป็นผู้ไม่โอ้อวด

๔. เป็นผู้ไม่ก่อความรำคาญ

๕. เป็นผู้พูดด้วยปัญญา

๖. เป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่าน

๗. เป็นผู้มีวาจาอันสำรวมแล้ว

๘. เป็นผู้วางตัวเป็นกลาง

๙. เป็นผู้มีสติทุกเมื่อ

๑๐. เป็นผู้ไม่ถือตัวว่าเสมอกับเขา

๑๑. เป็นผู้ไม่ถือตัวว่าวิเศษกว่าเขา

๑๒. เป็นผู้ไม่ถือตัวว่าต่ำกว่าเขา

๑๓. เป็นผู้ไม่มีโทษอันทำให้มืดมัวดุจฝ้า

๑๔. เป็นผู้ไม่ยึดถือสิ่งใดๆ ในโลกว่าเป็นของตน

๑๕. เป็นผู้ไม่เศร้าโศกเพราะสัตว์และสังขารที่เสื่อมไป

๑๖. เป็นผู้ไม่ถึงอคติในธรรมทั้งหลาย

โอวาทหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต

…”

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ยามเที่ยง

เขียน 20 Feb 2021 @ 12:40 () แก้ไข 20 Feb 2021 @ 12:41, ()


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

เป็นผู้….ได้ครบทั้ง 16 ข้อ นี่ยากแสนเข็ญจริงค่ะ

เขียนเมื่อ 

คงต้องฝึกฝนน่ะครับ คุณแม่มด ;)…

เขียนเมื่อ 

โอยน้อ … สาธุ. ๆ ๆ ค่ะ. ขอทีละข้อ ละข้อ ละข้อ นะคะ