อนุทิน 170440 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๕๑๕๑

ก็ท่าทางแบบนี้ไง…พ่อภัครจะไม่หลงหนูได้ไงล่ะ!!! คริ ๆ ๆ เธอทะเล้น หน้าเป็นมากความเห็น (2)

น่ารักค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ พี่แก้ว