อนุทิน 170350 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

4-02-2564 จะไปยื่นเรื่องการปลูกไม้ผลในสวนแก้ว ขอนแก่น ปลูกกล้วย 25 ต้น มะละกอ 10 ต้น ไม้ผล ขนุน 1 ต้นแค 8 ละมุด 1 น้อยหน่า 2 มะนาว 1 ชะมวง 1 ต้นยอ1 ขี้เหล็ก 2 มะขามเทศยักษ์ 1 ต้น

เขียน 04 Feb 2021 @ 09:30 ()


ความเห็น (2)

น่าไปชม ภาพสวน

สวนนี้แม่บ้านของหอพักดูแลให้ ปลูกผักอื่นๆด้วย ได้กินผักปลอดสารทุกวันช่วงนี้ค่ะ