อนุทิน 170157 - Wasawat Deemarn

เขียน … ที่บ้าน

“…

TED-Ed Thai เป็น Youtube สำหรับการศึกษาที่เข้าใจง่าย

โดยเฉพาะการใช้ภาพ Animation ต่าง ๆ สื่อสารมายังผู้รับชม

https://www.youtube.com/c/TEDEdThai/videos

เก็บไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป

…”

๑๓ มกราคม ๒๕๖๔

หลังสองยาม

เขียน 13 Jan 2021 @ 00:41 ()


ความเห็น (0)