อนุทิน 170109 - Wasawat Deemarn

เขียน … ที่บ้าน

“…

หลังจากไปนิเทศนักศึกษาที่โรงเรียนแถวบ้านมา ๑ คน

จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้สั่งปิดสถานศึกษาของรัฐ ตั้งแต่วันที่ ๖ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๔

ส่วนมหาวิทยาลัยก็สั่งงดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ ๖ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔

มาพร้อม ๆ กันเลย ช่วงนี้ก็ถือเป็นโอกาสอันดีในการเตรียมสอน สร้างสื่อ และตรวจงานให้เสร็จ

…”

๕ มกราคม ๒๕๖๔

ยามค่ำ

เขียน 05 Jan 2021 @ 21:28 ()


ความเห็น (0)