อนุทิน 169884 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๓๙๒๒

วันนี้ ได้รับแจ้งจากน้อง พนักงานมหาวิทยาลัยจาก มรภ.อื่นที่ได้รับตำแหน่งชำนาญการ Line มาขอบคุณที่ผู้เขียนได้ให้ความรู้ ข้อคิดเห็น แนะนำ ให้จนได้รับตำแหน่งระดับชำนาญการ…วิทยาทานความรู้ เป็นบุญ กุศลที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับตัวของผู้เขียนเอง ความรู้ให้โดยไม่คิดที่จะหวง สิ่งที่ได้ คือ ใจที่มีความสุข…ที่น้อง ๆ ได้ทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองมากมาย สิ่งที่ต้องการเห็นต่อ คือ การรักษาคุณงามความดี และรักษาผลงานของตัวเองให้ดียิ่งขึ้น

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (2)

การรักษาคุณงามความดี และรักษาผลงานของตัวเองให้ดียิ่งขึ้น ชอบค่ะ

เขียนเมื่อ 

ใช่ค่ะ พี่แก้ว ขอบคุณค่ะ